Училишна заедница на СУГСГ "Орце Николов"
Се одржува
Март

За настанот

Секоја година во март се организираат денови на патронот, славејќи го создавањето на гимназијата во 1955 година како и народниот херој Орце Николов по кој самата гимназија е именувана. Во текот на неделата се организираат настани од спортски, уметнички, наставен и креативен карактер. При крајот на неделата се организира Гала вечер која претставува забава од отворен карактер со која се слави постоењето на гимназијата.