Училишна заедница на СУГСГ "Орце Николов"
Денови на патронатот

Секоја година во март се организираат денови на патронот, славејќи го создавањето на гимназијата во 1955 година како и народниот херој Орце Николов...

Повеќе
Предновогодишна забава

Секоја година во гимназијата се организира предновогодишна забава во месец декември. Организатори на настанот се ИТ секторот на училиштето како и училишната заедница...

Повеќе