Училишна заедница на СУГСГ "Орце Николов"

Контакт Инфо

СУГС "Орце Николов"
Булевар Илинден бр. 101, 1000 Скопје

+389 72 227 262
uzo@on.edu.mk